ทัวร์เกาหลี ANYONG SAKURA

จำนวนการเข้าขม 2 ครั้ง
ทัวร์เกาหลี ANYONG SAKURA - บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
รหัสทัวร์
050-00255
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Busan (BX)

ไฮไลท์

 • หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง / ไชน่าทาวน์ / พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน /
 • สวนซองโด / NC CUBE CANAL WALK /ป้อมฮวาซอง / สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • ยอนนัมดง / ย่านฮงแด /ศูนย์โสม / RED PINE / พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
 • พระราชวังเคียงบก / ดิวตี้ฟรี / ช้อปปิ้งเมียงดง *ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู
 • SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟต์) / อุทยานฮันกังยออีโด / SUPER MARKET 

แผนการเดินทาง

19.00       คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 บริเวณ GROUP TOUR ZONE ลงประตูทางเข้าหมายเลข 10  โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวก

22.20       บินลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN

06.10        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

ฤดูใบไม้ผลิ (SPRING) เริ่มต้นในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย เป็นของฤดูใบไม้ผลิบาน ความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอินชอน (INCHEON) เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเกาหลีใต้ รองจากกรุงโซลและปูซาน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ

นำทุกท่านสู่ หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง (SONGWOL-DONG FAIRY TALE VILLAGE) หมู่บ้านสีหวานที่บอกเล่านิทานและเรื่องราวในเทพนิยายตามกำแพง ตกแต่งด้วยภาพวาดและประติมากรรมน่ารักๆ ตลอดเส้นทางของการ์ตูนในดิสนีย์ เช่นเรื่อง อะลาดิน สโนไวท์ และปีเตอร์แพน

นำท่านสู่ อินชอน ไชน่าทาวน์ (INCHEON CHINA TOWN) ไชน่าทาวน์แห่งเดียวในประเทศเกาหลี ที่ชาวจีนจากมณฑลซานตงจึงอพยพมาสร้างบ้านเรือนและทำมาหากินตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน โดดเด่นไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์จีน ต้นฉบับเป็นอาหารจีน “ จาจังเมียน ” บะหมี่ดำชื่อดังที่รู้จักกันในซีรีย์เกาหลี หนึ่งในเมนูยอดฮิตตลอดกาล

นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน (JJAJANGMYEON MUSEUM) สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเกาหลีที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมนูอาหาร “จาจังเมียน”  เมนูยอดฮิตนี้ที่มีต่อคนเกาหลีทุกเพศทุกวัย

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน เมนู จาจังเมียน สูตรต้นตำหรับขึ้นชื่อของเมือง

จากนั้น สวนซองโด (SONGDO CENTRAL PARK) มีเนื้อที่มากกว่า100ไร่ สร้างขึ้นใน SONGDO INTERNATIONAL CITY พื้นที่สีเขียวท่ามกลางตึกสูงระฟ้า ใจกลางโซนธุรกิจของเมืองอินชอน สร้างขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจจากเซ็นทรัลพาร์ค ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สวนแห่งนี้เปรียบเสมือนโอเอซิสธรรมชาติในเมือง ซึ่งผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกันอย่างลงตัว ภายในมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมทางน้ำ พายเรือแคนู พายเรือคายัค เช่าเรือ (ไม่รวมค่าเช่าเรือ)

นำทุกท่านสู่ NC CUBE CANAL WALK ศูนย์การค้าประกอบไปด้วยอาคาร 4 หลังเรียกว่า อาคารฤดูหนาว อาคารฤดูใบไม้ผลิ อาคารฤดูร้อน และอาคารฤดูใบไม้ร่วง แหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้า แฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม ราคาพิเศษ สำหรับคนอินเทรนด์ ทั้งแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ แหล่งรวมร้านอาหารและคาเฟ่ CANAL WALK เป็นศูนย์การค้าสไตล์ยุโรป มีแหล่งน้ำที่ตกแต่งด้วยรูปปั้นและงานศิลปะอีกด้วย

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ เมนู พุลโกกิ หมู

ที่พัก INCHEON / SUWON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม        

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน เมืองแห่งประวัติศาสตร์เกาหลี ตั้งอยู่ในเขตปกครองของจังหวัดคยองกี

นำท่านสู่ ป้อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) และกำแพงเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ สร้างขึ้นด้วยหินและอิฐเผา ในยุคของอาณาจักรโชซอนสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจ้าจองโจ พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 22 แห่งราชอาณาจักรโชซอน นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด) ที่ถูกพระอัยกาของพระองค์ (พระเจ้ายองโจ) ลงโทษโดยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าวและให้อดข้าวอดน้ำ พอผ่านไป 7 วันจึงสิ้นพระชนม์ภายในถังข้าว กำแพงป้อมฮวาซอง มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีป้อมปราการ หรือประตูเมือง ทั้งหมด 4 ทิศ ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง  และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม น่าเสียดายที่บางส่วนถูกทำลายไปในช่วงสงครามเกาหลีป้อมบนกำแพงเมืองเป็นพื้นที่สำหรับทหารรักษาการณ์เฝ้าระวัง สังเกตการณ์ และเป็นที่ใช้ในการหย่อนหินโยนลูกไฟเทน้ำมันร้อนหรือยิงธนูใส่ศัตรูที่อยู่ด้านล่าง ในปี ค.ศ.1997 องค์การยูเนสโกได้สถาปนา ป้อมฮวาชอง (HWASEONG FORTRESS) เป็นมรดกวัฒนธรรมโลก เป็นอีกหนึ่งของมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก หนึ่งในจุดชมดอกซากุระทางสองฝากฝั่ง (การบานของซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

นำท่านเดินทางสู่เมืองยงอิน จังหวัดคยองกี เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันกับบัตร FREE PASS ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง พบกับเครื่องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ “ไลเกอร์” ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิงโตและแม่เสือ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลกนอกจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

กลางวัน     เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค้า ให้ท่านได้อิสระรับประทานอาหาร

จากนั้นนำท่านทุกท่านเดินทางสู่ กรุงโซล เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเกาหลี

นำท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษเช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO

นำท่านสู่ ยอนนัมดง (YEONNAM-DONG) หรือ ยอนทรัลปาร์ค (YEONTRAL PARK) ที่มาที่ไปของสถานที่แห่งนี้สมัยก่อนเคยใช้เป็นทางรถไฟ และได้หยุดใช้แล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นสวนสาธารณะที่เป็นเส้นตรงอยู่กลางถนน เปรียบเสมือนเกาะกลางถนนขนาดใหญ่ บริเวณโดยรอบก็จะมีร้านค้า คาเฟ่ ร้านบูติกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในย่านนี้ยังมีตลาด DONGJIN MARKET ซึ่งเป็นตลาดแบบดั้งเดิมและจะเปลี่ยนโฉมกลายเป็นตลาดขายสินค้าประเภทงานฝีมือในช่วงวันหยุด 

เดินทางสู่ย่าน ฮงแด (HONGDAE) วอคกิ้งสตรีทเป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (HONGIK UNIVERSITY) ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัยมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจ ถนนย่านฮงแดแห่งนี้ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจ มีงานสตรีทอาร์ทเก๋ๆที่เพ้นท์อยู่บนกำแพง ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า กันอย่างเต็มที่ สาวก HARRY POTTER ห้ามพลาด! 943 KING'S CROSS CAFE คาเฟ่ในเกาหลี

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ เมนู จิมดัก

ที่พัก L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกาย หรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี  นำท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย เรียนรู้วิธีการทำสาหร่ายของชาวเกาหลี การบอกเล่าเรื่องราวขั้นตอนความเป็นมาของสาหร่าย ในประเทศเกาหลีใต้สาหร่ายถืออาหารเป็นที่นิยม นำท่านเปิดประสบการณ์ การทำข้าวห่อสาหร่ายสไตล์ (คิมบับ) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการนำข้าวสุกและส่วนผสมอื่นๆ เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม เป็นต้น วางแผ่นบนแผ่นสาหร่าย ม้วนเป็นแท่งยาวๆ แล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ เสิร์ฟพร้อมหัวไชเท้าดองและกิมจิ ให้ทุกท่าน สวมชุดฮันบก (HANBOK) ชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจำลอง 4 มิติซึ่งมีความสวยงาม

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ปิ้งย่าง B.B.Q. สไตล์เกาหลี

เดินทางสู่ พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG) 1 ใน 5 พระราชวังในกรุงโซล เป็นพระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมที่นั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น หนึ่งในจุดชมดอกซากุระกลางกรุงโซล (การบานของซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

เดินทางสู่ DUTY  FREE ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา แว่นตาเครื่องสำอาง กระเป๋า กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่

ถึงเวลาพาทุกท่านสู่ เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอาง เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้  และ นอกจากนั้น ยังมี STREET FOOD แบบเกาหลี ให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง

ค่ำ            อิสระรับประทานอาหารค่ำ

ที่พัก L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม

เดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ็อกเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา

นำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีดังที่ “ นัมซาน ” ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER เป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) นำท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี หนึ่งในจุดชมดอกซากุระกลางกรุงโซล                                                                                                                          

นำท่านสู่ อุทยานฮันกังยออีโด (YEOUIDO HANGANG PARK) ถนน ยุนจุนโร (YUNJUNRO STREET) บริเวณหลังอาคารรัฐสภา เกาหลี (NATIONAL ASSEMBLY BUILDING เรียงรายไปด้วยต้นซากุระยาว 6 กิโลเมตร เพลิดเพลินกับถนนที่เรียงรายไปด้วย ต้นเชอร์รี่เกาหลี กว่า 1,886 ต้น ซึ่งถนนแห่งนี้เป็นถนนที่มีชื่อเสียง ของการชมดอกซากุระเกาหลี (KOREA’S SAKURA) ที่มีเสน่ห์มากที่สุดในกรุงโซล (การบานของซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ชาบู ชาบู

นำท่านสู่ SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือก ซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทยจากนั้นนำท่านสู่สนามบินอินชอน

16.50 น.    เดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน AIR BUSAN BX747

21.20 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
27 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 6724,888 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 6724,888 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 6724,888 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 6724,888 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 6724,888 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 6728,888 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 6728,888 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ  ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. 1ใบ / ท่าน
 7. ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000  บาท
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่า โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 60,000 วอน หรือ 1,700 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด  (ปกติ 15 กก.) 1 ใบ / ท่าน
 5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 6. ค่าธรรมเนียม / ค่าลงทะเบียน K-ETA (10,300 WON)
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า  15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบินและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การจราจร, การเมือง, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการปิดให้บริการของสถานที่อันเนื่องมาจาก สภาพอากาศ หรือเหตุสุดวิสัย นอกเหนือการควบคุม (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
24,888 บาท
รหัส 050-00255 ทัวร์เกาหลี ANYONG SAKURA
ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - เม.ย.67
เดินทางโดย Air Busan (BX)
ดูเพิ่มเติม https://romeobkk.com/tour.php?tour_id=5782

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/064/050-00255.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10702
โทร 089-666-0222 ,065-694-5141 ,062-262-7966
LINE ID romeoontour
อีเมล romeovy88@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10702

เลขที่ 9/50 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา