แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Singapore - Penang - Phuket

จำนวนการเข้าขม 13 ครั้ง
แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Singapore - Penang - Phuket  - บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
รหัสทัวร์
006-7316
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง

ไฮไลท์

 • บารีน่าเบย์ครูซ เซ็นเตอร์ สิงคโปร์ - เมือง จอร์จ ทาว์น - ปีนังฮิลล์
 • หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย - City Hall ป้อมปืน คอนวอลลิส

แผนการเดินทาง

11.00 น. โหลด Application “Royal Caribbean International”ไว้ในมือถือเพื่อทำการเช็คอินในระบบ จะได้ Boarding Pass มาไว้โชว์ให้เจ้าหน้าที่ดู ทำการ เช็ค-อิน ที่เคาน์เตอร์เช็คอินและผ่าน ขั้นตอนการตรวจเอกสารโหลดกระเป๋าของท่านและเดินทางขึ้นเรือ Spectrum of the Seas เมื่อเข้าถึงในเรือแล้ว ให้ท่านทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเรือ Muster Drill ท่านสามารถทำขั้นตอนนี้ได้ใน Application ในมือถือของท่านเองหลังจากนั้นให้ นำ Sea Pass card ของท่านเดินไปให้เจ้าหน้าที่ที่ยืนตามจุดสแกนบัตรของท่านให้เรียบร้อย คีย์การ์ดจะอยู่ที่หน้าห้องของท่านสามารถใช้จ่าย เข้าห้องพัก เข้าออกจากเรือโดยใช้การ์ดใบนี้ใบเดียว ท่านสามารถผูกบัตร เครดิต หรือ เดบิต ที่มีเครื่องหมาย Visa และ Master Card เข้ากับบัตร Sea Pass Card  ของท่านได้ตอนเปิด applicationตอนทำเช็คอินขึ้นเรือไปพร้อมกันได้เลย (เคาน์เตอร์ เช็คอิน ปิด 14.00 น.) ท่านสามารถใช้บริการห้องบุฟเฟต์ในเรือ(อาหารกลางวัน)ห้อง Windjammer ชั้น 14 ด้านท้ายเรือได้ทันทีที่ขึ้นเรือ

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ  หลังอาหารท่านสามารถ

พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือได้อย่างเต็มที่

16.30 น. เรือออกจากที่เรือ Marina Bay Cruise Center

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญ

ท่านสามารถสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆมากมายบนเรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.30 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซียอิสระทุกท่านเที่ยวชมเมืองปีนังประเทศมาเลเซีย แนะนำที่ท่องเที่ยว เช่น เมือง จอร์จ ทาว์น ที่เป็นเมืองหลวงของเกาะปีนังที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นถ่ายรูปออกมาได้สวยงามมากท่านสามารถซื้อตั๋วขึ้นรถรางขึ้นไปชม ปีนังฮิลล์ จุดชมวิวดูบรรยากาศรอบเมืองที่สวยงาม วัด เก็กหลกสี่ (Kek Lok Si Temple) ที่อยู่ใกล้กับปีนังฮิล์ล วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ท่านสมารถซื้อตั๋วนั่งกระเช้าขึ้นไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมเดินชมเมืองจอร์จทาวน์ ชมหอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 City Hall ป้อมปืน คอนวอลลิส เดินชม ศิลปะภาพวาดบนกำแพงที่สวยงามน่าถ่ายรูปมากๆที่ถนน สตรีท อาร์ต และอย่าลืมชิมอาหารท้องถิ่น Street Food ของเมืองปีนังเช่น

หรือท่านสามารถซื้อทัวร์เสริมจากทางเรือก่อนถึงปีนัง1 วัน ทีเค้าเตอร์จองทัวร์เสริม จะมีเจ้าหน้าที่นัดหมายท่านท่านเพื่อลงเรือไปพร้อมคณะทัวร์ของเรือในวันถัดไป ท่านควรกลับมาขั้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ  หลังอาหาร

ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ สนุกสนานกับกิจกรรมมากมายบนเรือ

22.00 น. เรือออกจากท่าเรือ ปีนัง เมืองจอร์จทาวน์

08.00 น. เดินทางถึง Patong Bay จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

เรือจอดที่ท่าเรือ(Tender : เรือจอดกลางทะเลใช้เรือเล็กเข้าฝั่ง) เมืองภูเก็ต ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในด้านความสวยงามของทิวทัศน์ และหาดทราย น้ำทะเลสีฟ้าใส พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน ภูเก็ตเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทยในน่านน้ำทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่ประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร ความยาวสุดของเกาะภูเก็ตวัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 48.7 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดวัดจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 21.3 กิโลเมตร ภูเก็ตแบ่งออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ ปัจจุบันภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล้านคน

(ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)

สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ

**กรุณากลับถึงเรือก่อน 1 ชม**

สำหรับท่านที่ประสงค์ที่จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

20.00 น. เรือออกจากภูเก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่หลากหลายที่มีบนเรืออย่างเต็มที่

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ

คืนก่อนที่จะลงเรือ จะมี Tag กระเป๋ามาวางไว้ให้ที่ห้อง ถ้าท่านต้องการโหลดกระเป๋าลง เจ้าหน้าที่จะมารับกระเป๋าก่อน 5 ทุ่ม ท่านสามารถวางกระเป๋าพร้อมติดแท็กเขียนชื่อให้เรียบร้อย วางไว้หน้าห้อง ก่อน 5 ทุ่ม ก่อนเช้าวันกลับ

07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center

ทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

ท่านสามารถแวะชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยาน ชางงี (ใกล้กับ  Terminal 1) เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport  Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดด เด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie  Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดม  กระจกขนาดใหญ่  มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

** เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ **

แผนที่

เงื่อนไข

 1. ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 2. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 3. ค่าภาษีท่าเรือ
 1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 2. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สิงคโปร์
 3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 4. ค่าแพ็กเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
 5. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 8. ค่าตรวจ ATK

เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และ จำนวนห้องว่าง
 3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

เงื่อนไขการยกเลิก

**ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกรณียกเลิกการเดินทางทางบริษัทฯ เรียกเก็บเงิน 100% ทุกกรณี

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
21,900 บาท
รหัส 006-7316 แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Singapore - Penang - Phuket
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย เดินทางมาเอง
ดูเพิ่มเติม https://romeobkk.com/tour.php?tour_id=4283

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/064/006-7316.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10702
โทร 089-666-0222 ,065-694-5141 ,062-262-7966
LINE ID romeoontour
อีเมล romeovy88@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10702

เลขที่ 9/50 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา