ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวสุขใจ ณ เชียงใหม่

จำนวนการเข้าขม 20 ครั้ง
ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวสุขใจ ณ เชียงใหม่ - บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
รหัสทัวร์
130-9073
วันที่เดินทาง
ก.ย. 66 - มี.ค. 67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)

ไฮไลท์

 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 • ม่อนแจ่ม-สวนดอกไม้เมืองหนาว–Sky Walk ม่อนแจ่ม–โป่งแยง จังเกิ้ล โคสเตอร์&ซิปไลน์
 • แม่กำปอง – กาแฟระเบียงวิว – วัดคันธาพฤกษา

แผนการเดินทาง

08.45 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ให้การต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (อ้างอิงจากสายการบินไทยสมายล์ WE102 BKK-CNX เวลา 07.25-08.45 น.)ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

09.30 น. พาท่านไหว้พระสักการะขอพรยามเช้ากันที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ความโดดเด่นของวัดทางขึ้นพระธาตุนั้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูนทอดยาวขึ้นไปด้านบนพระธาตุ และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสนปิดด้วยทองจังโก ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีการจัดงาน ประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำทุกปี และนอกจากจะเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะแมอีกด้วย (รวมค่าลิฟท์ขึ้นดอยสุเทพ)

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหารอิ่มปลาเผา หรือเทียบเท่า

13.30 น.  พาท่านไหว้พระขอพรกันที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ บนวัดพระธาตุดอยคำ มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น วิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว

15.00 น.  พาท่านเที่ยวชมถ่ายรูปกันที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ใช้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 พื้นที่จัดแสดงอยู่ภายใน หอคำหลวง จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัฉริยภาพ และการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (รวมค่าเข้าอุทยาน)

17.00 น. บริการอาหารเย็น (2) ร้านข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง หรือเทียบเท่า

18.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐานในตัวเมืองเชียงใหม่

07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง บนยอดม่อนแจ่มมีพื้นที่ไม่มากนักสามารถเดินชมได้จนทั่วได้อย่างสบาย เป็นไฮไลต์ของการมาเที่ยวม่อนแจ่ม คือ ชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ ชมแปลงดอกไม้เมืองหนาว นั่งดื่มกาแฟ ทานอาหารชมวิวในกระท่อมไม้ไผ่ที่อยู่ติดริมเขาได้บรรยากาศมาก

09.30 น. พาท่านชมความงามของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสูงราว 1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ม จากดอยที่เสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเลื่อนลอย เป็นเขาหัวโล้นเตียน จนได้รับการฟื้นฟูมในช่วงปี พ.ศ. 2527 ตามแนวพระราชดำริ จนกลายเป็น หนึ่งในดอยใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง พาท่านแวะถ่ายรูปที่ ม่อนแจ่ม Skywalk จุดชมวิวไฮไลท์ที่ต้องไม่พลาด รวมไปถึงสะพานไม้ไผ่ยาวกว่า 100 เมตร ให้ท่านได้อิสระเก็บบรรยากาศทุกอณู สุดอากาศกันอย่างเต็มปอด  นำท่านชมทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว ชมสวนดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาลที่ตั้งอยู่บนม่อนแจ่ม อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย (รวมค่าเข้าสวนและ Sky walk)

11.00 น. นำคณะทำกิจกรรมที่ โป่งแยง จังเกิ้ล โคสเตอร์ & ซิปไลน์ (Pongyang Jungle Coaster & Zipline) ที่นี่มีของขึ้นชื่ออยู่สองอย่าง ได้แก่ จังเกิ้ล โคสเตอร์ เครื่องเล่นคล้ายรถไฟเหาะ กับ ร้านกาแฟ Jungle De Cafe (จังเกิ้ล เดอ คาเฟ่)   (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) หรือให้ท่านได้นั่งชิลๆ ที่ร้าน Jungle De Cafe ร้านกาแฟที่โดดเด่นด้วยทั้งรสชาติ และวิวสุดอลังการ โดยที่ร้านมีมุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะวิวริมน้ำตกสุดอลังการที่อยู่กลางร้าน ให้ท่านได้ถ่ายรูปพร้อมลิ้มรสเครื่องดื่มกันอย่างชิล ไม่ต้องรีบเร่ง

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ (4) ร้านอาหาร ใบ ออร์คิด&บัตเตอร์ฟลายฟาร์ม หรือเทียบเท่า

13.30 น. พาท่านชมความสวยงาม วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตรในสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วัดป่าดาราภิรมย์มีความสำคัญเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ ติดกับพระตำหนักดาราภิรมย์ ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ

15.00 น. ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบานสะพรั่ง สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่(เนื่องจากสภาพอากาศ และการปลูกดอกไม้ของแต่ละสวนอาจมีเวลาไม่เท่ากัน ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสวนที่เข้าชม โดยจะตรวจสอบ ณ วันที่คณะเดินทางไปถึง โดยเลือกสวนที่สวยที่สุด ณ เวลานั้นให้ท่านได้เข้าชม) (รวมค่าเข้าสวน)

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมืองเชียงใหม่

17.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐานในตัวเมืองเชียงใหม่

19.00 น. บริการอาหารเย็น (5) แบบขันโตกพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงล้านนา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (6) ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.  Check Out คืนกุญแจ พร้อมนำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านแม่กำปอง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 60 กม.

09.30 น. นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก อยู่บนเนินเขาท่ามกลางธรรมชาติ มีต้นไม้ ลำธาร และน้ำตกอยู่ในตัวหมู่บ้าน จึงสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี การมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้สามารถมาได้ทั้งแบบวันเดียว หรือมาพักที่โฮมสเตย์ในหมู่บ้านสักคืนก็ได้บรรยากาศดีไม่น้อย ภายในหมู่บ้านยังมี ร้านกาแฟ ให้ท่านได้เลือกลิ้มลองมากมาย นอกจากนั้นยังมี วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กำปองที่วัดแห่งนี้ที่โบสถ์กลางน้ำ เป็นวัดเก่าแก่และเงียบสงบ มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ มีวิหารที่ทำด้วยไม้สักทองทั้งหลัง แกะสลักลวดลายอันวิจิตร และเป็นวัดประจำหมู่บ้านแม่กำปองอีกด้วยจากนั้นให้ท่าน อิสระอาหารกลางวันในหมู่แม่กำปอง มีทั้งอาหารท้องถิ่น ขนมท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกทาน

ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

14.00 น. พาท่านเลือกซื้อของฝากกันที่ ตลาดต้นพยอม มีของฝากหลากหลายจากเชียงใหม่ อาทิ ไส้อั่ว หมูยอ แคบหมู น้ำพริกต่างๆ ผลไม้แปรรูป กาละแม แหนม ของใช้ของที่ระลึกผ้าพื้นเมือง

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ พร้อมโบกมืออำลาทีมงานด้วยความประทับใจไม่รู้ลืม

17.00 น. คณะเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพและปลอดภัย ขอขอบคุณทุกท่าน

แผนที่

เงื่อนไข

 • รถตู้ปรับอากาศVIP รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดการเดินทาง
 • เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป มี ไกด์ คอยอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • **กรณีเดินทาง 2-3 ท่าน ไม่มีไกด์ให้บริการ**
 • **กรณีต้องการไกด์ชำระเพิ่มวันละ 1,200 บาท ต่อไกด์ 1 ท่าน**
 • อาหารและเครื่องดื่มตามมื้อ ที่ระบุในรายการ
 • อาหารว่างและน้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมนำเที่ยวชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ.เชียงใหม่ 2 คืน  พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ และน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถตามความพึงพอใจ

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 • ชำระมัดจำ 50% หลังทำการจองภายใน 3 วัน และชำระยอดที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางในกรณีที่ซื้อแพคเก็จท้องเที่ยวพร้อมตั๋วเครื่องบิน (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
6,200 บาท
รหัส 130-9073 ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวสุขใจ ณ เชียงใหม่
ราคาเริ่มต้น 6,200 บาท
เดินทางช่วง ก.ย. 66 - มี.ค. 67
เดินทางโดย Thai Smile Airways (WE)
ดูเพิ่มเติม https://romeobkk.com/tour.php?tour_id=3214

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/064/130-9073.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10702
โทร 089-666-0222 ,065-694-5141 ,062-262-7966
LINE ID romeoontour
อีเมล romeovy88@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โรมิโอ โวยาจ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10702

เลขที่ 9/50 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา