โรมิโอ โวยาจ จำกัด

สุภาพบุรุษแห่งการท่องเที่ยว ที่รู้ใจคุณ

โรมิโอ โวยาจ จำกัด
9/50 บ้านกลางเมืองวิภาวดี 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
086-694-5441
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-18.00 น.
guidekob@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ กระบี่–ตรัง-ดำน้ำดูปะการัง(ถ้ำมรกต) 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ กระบี่–ตรัง-ดำน้ำดูปะการัง(ถ้ำมรกต) 3 วัน 2 คืน
10,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน

ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่  -เกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง
ท่าเรือปากเมง – ดำน้ำตรัง – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน - เกาะเชือก
อนุสาวรีย์ปูดำ – เขาขนาบน้ำ – อนุสาวรีย์นกออก-ช้อปปิ้งของฝาก – น้ำตกร้อน – สระมรกต

ROM-024-848

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กระบี่ – ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่-เกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง
 • 04:30

  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ 

 • 06.30

  ออกเดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7910

 • 07.50

  เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมงเพื่อลงเรือ Speed Boat ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดำน้ำตื้น  “ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุกกับการดำน้ำชมปะการัง Snorkeling ชมความสวยงามของแนวปะการังนานาชนิด จากนั้นนำท่าน “ดำน้ำชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งของทะเลกระบี่ สัมผัสแนวปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ทั่วไปกระจัดกระจายอยู่ทั่วผืนน้ำได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรือ “ทะเลแหวก”

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิก

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่งเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน คาดว่ามีสัณฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็นแนวสันทรายเชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย์” ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด ว่ายน้ำ นั่งเล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับพร้อมชมความงามของ “ถ้ำพระนาง” ที่มีชื่อเสียงของกระบี่ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับขึ้นฝั่ง เพื่อเดินทางกลับที่พัก

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 ท่าเรือปากเมง – ดำน้ำตรัง – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน-เกาะเชือก – เมืองตรัง
 • 06:00

  รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 07.00

  นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดตรัง เป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญของภาคใต้ โอบล้อมด้วยวัฒนธรรมใต้อันน่าสนใจ นำท่านมุ่งหน้าสู่ท่าเรือปากเมงเป็นท่าเรือสำคัญสำหรับกิจกรรมดำน้ำและการออกทะเลของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดตรัง นำท่านเตรียมตัวก่อนการเดินทางดำน้ำ ทะเลตรัง นำท่านลงเรือจากท่าเรือปากเมง มุ่งหน้าสู่ทะเลตรัง นำท่านดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาน้อยใหญ่   เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก ตามลำดับ เกาะมุก (ถ้ำมรกต) ท่านจะได้ทำกิจกรรมสุดฟิน ลอดถ้ำมรกต สีน้ำทะเลเป็นสีเขียวมรกตตัดกับพื้นทรายและสีสันอันงดงามของปะการังในธรรมชาติ เกาะกระดาน เป็นเกาะที่สวยงามที่สุดในจังหวัดตรัง เปรียบดังเจ้าหญิงแห่งเมืองตรัง ท่านจะได้นำเท้าสัมผัสหาดทรายสีขาวนุ่มราวกับแป้ง น้ำทะเลสีฟ้าใสตัดกับฝืนฟ้าสีคราม 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดให้บริการ (อาหารกลางวันแบบบุ๊ปเฟ่ต์)

 • บ่าย

  เกาะเชือก นำท่านชมความงดงามของ สิ่งชีมีวิตอันแสนอัศจรรย์ ปะการังหลากสี หลายสายพันธุ์ และ เหล่าปลาน้อยใหญ่ที่แหวกว่ายราวกับหมู่บ้านใต้สมุทร ที่เกาะเชือกแห่งนี้ในบางเวลาเกิดกระแสน้ำที่ไหลแรงทำให้ต้องใช้เชือกในการในการจับไว้ จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะเชือกนั่นเอง

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 กระบี่ – อนุสาวรีย์ปูดำ – เขาขนาบน้ำ – อนุสาวรีย์นกออก-ช้อปปิ้งของฝาก – น้ำตกร้อน – สระมรกต - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 07:00

  รับประทานอาหารมื้อเช้า แบบติ่มซำพร้อมชิมหมูย่างเมืองตรัง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เลตรัง

 • 09.00

  นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกระบี่ผ่านชมเมืองที่น่ารักตามสโลแกน “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” นำท่านแวะเก็บภาพสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ณ บริเวณสวนเจ้าฟ้า ท่านจะเห็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ จากนั้นนำท่านเก็บภาพคู่กับอนุสาวรีย์ปูดำ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองกระบี่ ท่านสามารถมองเห็น เขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ อำเภอคลองท่อม จากนั้นนำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  สระมรกต  สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ จากนั้นได้เวลาอันสมควรให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ร้านศรีกระบี่ ก่อนกลับกรุงเทพ   /  สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่ สนามบินกระบี่

   

 • 17.40

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7915

 • 19.05

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่ // กระบี่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถตู้นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 08-10 ท่าน
 3. โรงแรมที่พัก 2 คืน 4 ดาวระดับมาตรฐาน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
 • ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ