โรมิโอ โวยาจ จำกัด

สุภาพบุรุษแห่งการท่องเที่ยว ที่รู้ใจคุณ

โรมิโอ โวยาจ จำกัด
9/50 บ้านกลางเมืองวิภาวดี 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
086-694-5441
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-18.00 น.
guidekob@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ วิถีชีวิต บ้านเกาะจำ กระบี่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ วิถีชีวิต บ้านเกาะจำ กระบี่ 3 วัน 2 คืน
2,990฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

บ้านเกาะปู กระบี่ เป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิมกว่า สองร้อยปี เป็นเกาะมีชายหาดแสนสวยสวย เงียบสงบ

ประกอบด้วย สามหมู่บ้าน คือบ้านเกาะจำ บ้านเกาะปู และบ้านติงไหร มีวิถีพึ่งพาตนเอง

ประกอบอาชีพทำการประมงพื้นบ้าน สวนยางพารา

ROM-324-611

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 วันแรก
 • เช้า

  รับท่านจากสนามบิน จากนั้นนำท่านทานอาหารพื้นเมืองของคนใต้ขนมจีนร้านโกจ้อย

  ร้านขึ้นชื่อของเมืองกระบี่ เพียบพร้อมด้วยผักพื้นบ้านเป็นเครื่องเคียงแบบไม่อั้น

  จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือบ้านแหลมกรวด ลงเรือโดยสารท้องถิ่นสู่บ้านเกาะปู 

  ถึงท่าเทียบเรือบ้านเกาะปูขึ้นจากเรือ

  ออกเดินทาง นำท่านไปรับประทานอาหารเที่ยงชีฟู้ดสดๆจากทะเล

  จากนั้นไปเพาะพันธุ์ปูเพื่อขยายพันธุ์ปล่อยลงสู่ทะเล

  หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พัก อิสระกับหาดทรายและสายคลื่น

   

วันที่ 2 วันที่สอง
 • เช้า

  นำท่านเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติของชุมชน

 • เที่ยง

  นำท่านกลับที่พัก อิสระกับหาดทรายและสายคลื่น หรือ จะไปเก็บหอยชักตีน หอยพง หอยแครง วางไชปูม้า ตกปลาหมึก ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวเกาะ 

วันที่ 3 วันที่สาม
 • เช้า

  นำท่านชมกลุ่มอาชีพเสริมสตรี การทอผ้า การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ

  จากนั้นไปปล่อยปูที่ท่านเพาะไว้วันแรกลงสู่ทะเล

  ได้เวลานำท่านส่งสนามบินกระบี่ หรือ หากมีเวลา แนะนำร้านอาหารก่อนเดินทางเข้าสนามบิน

   

เงื่อนไข

 • รถตู้ตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร 2 มื้อตามรายการ
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โปรแกรมทัวร์แนะนำ