ทัวร์เกาหลี Happy Korea Special Winter 5 วัน 3 คืน

อินชอน – ฟาร์มแกะแทกวานยอง – วัดวุนเจินซา - ทางเดินลอยฟ้าเบียงบังชิ
เล่นสกี – กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์เครื่องสำอาง - ดิวตี้ฟรี
ย่านเมียงดง HERB SHOP – RED PINE – ย่านอีแด - ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง