ทัวร์เกาหลี โรแมนติก Autumn 5 วัน 3 คืน

อินชอน ไชน่าทาวน์ – สวนซายุ - อนุสาวรีย์นายพลแมคอาเธอร์ – สวนสนุกวอลมิ
ศูนย์โสมเกาหลี – SEOULLO 7017 - สะพานแขวนคัมอักซันในเมืองพาจู
สวนยางจูนาริ – กรุงโซล – ศูนย์เครื่องสำอาง - ดิวตี้ฟรี - HERB SHOP
RED PINE – ย่านอีแด - ย่านเมียงดง – ซุปเปอร์มาเก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง