ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันตก ตะลุยอุทยานแห่งชาติ 10 วัน 7 คืน

- เข้าชม อุทยานแกรนด์แคนยอน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก
- เก็บภาพความงาม ณ ฮอร์สชูเบนด์ จุดโค้งของแม่น้ำโคโลราโด ที่ถูกน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นรูปเกือกม้า
- สัมผัสความงดงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ “แอนทีโลป แคนยอน”
- เข้าชม อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน และ อุทยานแห่งชาติไซออน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง