ทัวร์รัสเซีย RUSSIA MOSCOW ZAGORSK SAINT PETERSBURG 8วัน 5คืน

เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ –ตลาดอิสไมโลโว่
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง - ห้างกุม
มหาวิหารเซนต์บาซิล -เมืองมอสโคว์–สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค
กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส - เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน
โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง