ทัวร์มองโกเลีย สวรรค์บนดินที่ไม่ไกลเกินเอื้อม 5 วัน 3 คืน

- เข้าชมอนุสาวรีย์เจงกิส ข่าน
- อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK
- อนุสาวรีย์ไซซาน
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย
- จัตุรัสซัคบาทาร์
- ชมการแสดงพื้นเมือง
- สนุกสนานกับสกีรีสอร์ท
- วัดกันดาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง