ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

- ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
- ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์
- นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
- สักการะ พระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน
- สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง