ทัวร์ตุรกี PRO SENDAI IWATE WINTER 6 วัน 4 คืน

อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิล่องเรือ Geibiei -กินซัง ออนเซ็น
ภูเขาซาโอะ ชมปีศาจหิมะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น
มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค - หมุ่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ-มัตสึชิมะ
ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-อิออน มอลล์ - เซนได-ปราสาทอาโอบะ
เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน - ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง