ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Autumn Winter 5 วัน 3 คืน

โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – คิโรโระสกีรีสอร์ท - คิโรโระ - โอตารุ - คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ – ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ
ร้าน Duty Free – มิตซุยเอ้าท์เลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ตลาดปลาโจไก
อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ - ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง