ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO นิกโก้ ใบไม้แดง 5วัน 3คืน

- ชมใบไม้แดง ณ ทะเลสาบชูเซนจิ
- ถ่ายรูปจุใจ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ
- เพลิดเพลินใจ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
- สนุกสนานกับ สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้
- ช้อปปิ้ง โตเกียวจุใจ
- บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง