ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OSAKA ชีวิตดี๊ดี ปี 2 5วัน 3คืน

รถไฟแมว - ตลาดปลา วาคายาม่า - ย่านชินไชบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง