ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO SNOW WHITE 5วัน 3คืน

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - shikisai no ("Snow Land") - คลองโอตารุ
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ตลาดโจไก อิจิบะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง