ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO SKI AND SNOW 6วัน 4คืน

shikisai no ("Snow Land") - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล
คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ - ตลาดโจไก อิจิบะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง