ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO จัดเต็ม เรือตัดน้ำแข็งปี2 5วัน 3คืน

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - แช่ออนเช็นธรรมชาติ - shikisai no ("Snow Land")
คลองโอตารุ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ตลาดโจไก อิจิบะ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง - อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง